Nasza ankieta

Co myślisz o handlu w niedzielę?

Czy jesteś przeciwko ograniczeniu handlu w niedziele? - 29.1%
Czy jesteś za ograniczeniem czasowym np. handel do godz 11.00 - 40%
Czy jesteś za zakazem handlu w niedziele? - 30.9%
The voting for this poll has ended on: 08 Lip 2013 - 20:14

Nasi partnerzy:

Kraśnicka Izba Gospodarcza

Krakowska Kongregacja Kupiecka

pchu

rydzewski

POLECAMY:

Aloe Vera Wrocław

biuro księgowe wrocław

VI Kongres Nowoczesnej Gospodarki 2018

 

 

W dniu 12.12.2018r w Warszawie odbyła się Konferencja prasowa organizacji polskiego handlu, przedstawicieli Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Rady Naczelnej ZHiU, KZRS "SCH", KZRSS "Społem", Niepokonani 2012, oraz Stowarzyszenia Kupcow Ziemii Łukowskiej, w sprawie przedstawienia wspólnego stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy "o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne wolne dni".  


 

            

 

STANOWISKO

Organizacji Handlu i Usług

zgromadzonych na Konferencji Prasowej w dniu 12.12.2018 r.
w Warszawie,

         W odpowiedzi na wzmożony lobbing medialny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) oraz innych reprezentantów zagranicznych sieci handlowych, w sprawie przywrócenia możliwości handlu w niedzielę, przedkładamy stanowisko – organizacji polskich przedsiębiorców zebranych na konferencji prasowej w dniu 12.12.2018r , w siedzibie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie przy ul. Oboźnej 8.

 

Naszym zdaniem:

 

  1. 1.Właściciele większości polskich placówek handlowych, z zadowoleniem przyjęli ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, gdyż uczestniczyli w tworzeniu i zbieraniu podpisów, pod obywatelskim projektem ustawy.
  2. 2.Biorąc za podstawę niedobór pracowników handlu (około 18 % pracowników handlu stanowią obcokrajowcy), obowiązująca Ustawa, pozwala pracodawcom przestrzegać przepisy Państwowej Inspekcji Pracy, w stosunku do pracowników.
  3. 3.Żadne przewidywane przez zagraniczne sieci handlowe, negatywne skutki ustawy, nie sprawdziły się , zarówno w obszarze :

 

a/ bezrobocia ( stopa bezrobocia najniższa od 20 lat –ca 3,8%),

 

b/obniżenia płacy pracownikom handlu,

 

c/zmniejszenia wpływów z tytułu podatków pośrednich z sektora handlu,

 

d/ czy też pogorszenia koniunktury w handlu.

 

  1. 4.W wyniku ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, poprawiła się sytuacja mikro firm z branży handlu wyrobami własnymi, towarami nisko- przetworzonymi, rozwija się gastronomia, a przede wszystkim aktywne formy wypoczynku oraz zdrowy styl życia.

 

Jednocześnie zgromadzeni na Konferencji Prasowej, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, jednomyślnie potwierdzają wzmożony proceder nagminnego omijania ustawy o ograniczeniu handlu, w większości przez zagraniczne sieci sklepów franczyzowych.

 

Ustawodawca wyłączył ograniczenie handlu dla punktów handlowych, prowadzących usługi pocztowe. Zamysł ten miał na celu umożliwić otrzymania przez odbiorcę, ważnych przesyłek poleconych w wolne od handlu dni. Niestety niedoprecyzowanie definicji punktu pocztowego, czy też usługi pocztowej w art. 6 pkt.7,   otworzyło furtkę do omijania przepisów tej ustawy, przez część zagranicznych sklepów handlowych. I tak sklepy Żabka, podpisując umowę z jednym z krajowych operatorów na prowadzenie usług pocztowych , otwierają sklepy w dni ustawowo wolne od handlu. W opinii tej sieci franczyzowej, która niestety znajduje potwierdzenie w niektórych orzeczeniach polskich sądów, praca w sklepie z podpisaną umową, na prowadzenie usług pocztowych, nie narusza zapisów ustawy. Konieczna jest więc nowelizacja ustawy, pod kątem uszczegółowienia art.6 pkt 7, w zakresie definicji punktu pocztowego. Punkt pocztowy to punkt, który zgodnie z PKD prowadzi głównie usługi pocztowe, a sprzedaż pozostałych drobnych artykułów, jest tylko uzupełnieniem jego działalności. Doprecyzowania wymaga również ustawa w artykule dotyczącym zakresu pomocy rodziny w prowadzeniu placówek handlowych.

 

W naszej ocenie narracja POHiD-u i innych zagranicznych organizacji handlowych, połączona z agresywnym lobbingiem prasowym, w zakresie przywrócenia handlu w niedziele, związana jest:

 

  • Ze spadkiem sprzedaży, głównie w galeriach handlowych, których kolejne nowe inwestycje powodują „przechodzenie” dzierżawców, do nowo wybudowanych galerii (często zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, tzw. „kanibalizm handlowy”). Warto przy tym zaznaczyć, iż właściciele zagranicznych galerii handlowych, nie obniżają przy tym czynszów, wynikających z prawa popytu-podaży.
  • Z trwającymi pracami w Sejmie RP nad projektem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne wolne dni,   w szczególności w zakresie doprecyzowania art. 6 pkt.7., upadek małych sklepów w naszym kraju, przedstawiciele sieci zagranicznych łączą z ograniczeniem handlu w niedziele. Wołają na alarm!, ratujmy małe sklepy, wprowadzając w błąd opinię publiczną. Niestety prawda jest zupełnie inna.

 

Nagminne, wręcz patologiczne łamanie ustawy o nieuczciwej konkurencji , przez zagraniczne sieci handlowe i produkcyjne, przy braku zaangażowania się i woli eliminacji tej patologii, przez powołane do tego państwowe służby, z UOKIK włącznie, to powód numer jeden bankructwa małych i średnich polskich firm handlowych.

 

Sprzedaż towaru w sklepach z obcym kapitałem, w dniach poprzedzających wolny od handlu dzień, odbywa się w drastycznie niskiej cenie du mpingowej.

 

Pamiętać przy tym należy, że sprzedaż hurtowa dla małych samodzielnych sklepów, praktycznie nie istnieje, co jest kolejnym powodem likwidacji małych sklepów. Dotychczasowa polityka Państwa wobec polskiego handlu, doprowadziła do zminimalizowania znaczenia polskiego hurtu spożywczego i zmonopolizowania tego obszaru handlu przez obcy kapitał.

 

Tegoroczne problemy rolnictwa ze skupem płodów rolnych, świadczą wyraźnie, o potrzebie odbudowy polskich sieci dystrybucji, bowiem dyktat cenowy firm zachodnich, w dłuższej perspektywie, może spowodować upadek polskiego rolnictwa. A to może być bardzo groźne dla naszej gospodarki.

 

Organizatorzy Konferencji apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne procedowanie w Sejmie RP nowelizacji Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wolne.

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie przedstawi Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw tezy do projektu zmiany w ustawie o nieuczciwej konkurencji, by wyeliminować z rynku nieuczciwych uczestników.

                                                                                                                                               

 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG

dr inż. Jan Rakowski – Prezes Zarządu

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska

    w Warszawie

       Henryk Dalecki – Pełnomocnik Zarządu

             Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości Spożywców „SPOŁEM  

                                                                                                   Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

Tadeusz Zagórski – Prezes Zarządu

 

                        

                                                                                  

 

 

11 listopada 2018 r 

100-Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Warszawa

 

         

          

 

 Ogólnopolski  Plener Malarski w Mikołajkach

z okazji

100

Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11.11.2018-25.11.2018

 

 

 

 

 

 

Żegnamy Franciszka Cemkę
(1946–2018)

 

 

W piątek 12 października 2018 roku odszedł od Nas wspaniały przyjaciel Franciszek Cemka – ekspert w dziedzinie muzealnictwa, propagator plenerów malarskich i nauki historii Polski poprzez sztukę.

Franciszek Cemka w 1970 roku uzyskał tytuł magistra Archeologii Polski i Powszechnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku asystenta w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, a następnie w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków Łodzi. W 1974 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. W ministerstwie, na prośbę Minister Izabelli Cywińskiej, utworzył Wydział Muzeów, a następnie z rekomendacji prof. Aleksandra Gieysztora, został powołany przez Ministra Marka Rostworowskiego, na stanowisko Dyrektora Departamentu, gdzie przez wiele lat kierował sprawami muzealnictwa i ochrony dziedzictwa. Był współautorem Ustawy o Muzeach z 1996 roku, członkiem zespołu tworzącego reformę samorządową w Polsce, koordynatorem projektu „Archeologiczne zdjęcie Polski”, organizatorem archeologicznej służby konserwatorskiej w Polsce, współtwórcą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (wieloletnia współpraca z prof. Władysławem Bartoszewskim), szefem Biura Organizacyjnego obchodów 50-lecia oswobodzenia byłego KL Auschwitz-Birkenau i Radcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nawiązał współpracę ze Stałą Konferencją Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie. Autor publikacji i opracowań z zakresu muzealnictwa i archeologii w wydawnictwach specjalistycznych oraz wystaw muzealnych w kraju i za granicą.

 

O Franciszku Cemce można napisać dziesiątki stron, jako o człowieku nietuzinkowym, kierującym się w swoich poczynaniach dobrem kultury i dziedzictwa narodowego Polski, jak również dobrem drugiego człowieka.

 

Osobiście, poznałem Franciszka w 1985 roku. To dzięki Franciszkowi udało nam się uratować przed rozbiórka zabytkowy dworek w Łomiankach. Był społecznikiem wrażliwym, na sztukę i kulturę. Od kilkunastu lat był związany Kongregacją Przemysłowo Handlową, uczestniczył we wszystkich Kongresach Gospodarczych a w szczególności w wystawach malarskich organizowanych przez naszą Izbę Gospodarczą. Doradzał i recenzował poczynania młodych malarzy, uczestniczących w organizowanych przez Kongregację plenerach malarskich. Był żywo zainteresowany odczuciami młodych adeptów sztuki w kontekście ich spotkań plenerowych ze znanymi, uznanymi twórcami sztuki. To z Jego inicjatywy w wielu spotkaniach poplenerowych wprowadziliśmy recitale polskiej muzyki poważnej. Plenery malarskie stały się codziennością dla polskich przedsiębiorców. O ile z trudnością można było znaleźć chętnych hotelarzy do współorganizacji takiego pleneru jeszcze 10 lat temu, o tyle obecnie takiego problemy nie ma. To zasługa Franciszka Cemki, który swoim urokiem, spokojem, wrażliwością i otwartością na naszą kulturę i sztukę, potrafił zainspirować do działań innych, w szczególności przedsiębiorców. W przyszłym roku mieliśmy zorganizować szereg plenerów malarskich poświęconych twórczości Kazimierza Malewicza, w 140 rocznicę urodzin. Drogi Franciszku, będzie nam Ciebie brakowało. Żegnam Ciebie Przyjacielu, pozostaniesz w naszej pamięci.

 

Janusz Rakowski

 

Prezes KPH OIG

Franciszek Cemka - wspomnienie Iwony Jesiotr Krupińskiej,

Panie Franciszku,

Dziękuję za przyjaźń, mądrość, klasę i takt.

Od pierwszego spotkania zorganizowanym przez Kongregację Przemysłową w Domu Polonii wyczuwałam te wszystkie wartości, których na przestrzeni lat mogłam doświadczyć.

Odchodzi człowiek – wtedy uzmysławiamy sobie czym jest przyjaźń,

czym jest mądrość - której tak mało,

klasa – o której ludzie często nie wiedzą

i takt – którego nam brakuje.

Może wykazałam się takim brakiem taktu podchodząc na wernisażu do Pana ze słowami: „Ale ma Pan głowę do wyrzeźbienia…”. Nie wiem czym się wtedy kierowałam, brakiem taktu, a może artystycznym siódmym zmysłem, który wyczuwa piękno głębokie człowieka zapisane na twarzy.

Zainspirowało mnie Pana oblicze, charakterystyczne, wymowne, błyskotliwe, wrażliwe i ciekawe.Ta twarz wpisywała się w pracę doktorską pt. „Stan skupienia”, w której to pracy w portretach rzeźbiarskich wybranych osób doszukiwałam się wartości ponadczasowych (tak jak w portretach rzymskich). Zgodził się Pan pozować. Kilka spotkań w pracowni uświadomiło mi to, że wiedziona instynktem miałam szczęście spotkać wspaniałego człowieka.

Panie Franciszku, bardzo dziękuję za Pana obecność.

Iwona Jesiotr-Krupińska

autor: Iwona Jesiotr- Krupińska

 

 

 

 

 

Adam Abramowicz 

 

Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniu 22 czerwca 2018 r, Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw -  posła ADAMA Abramowicza. 

W imieniu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej  serdecznie gratuluję, mając nadzieję, iż w działalnosci codziennej Urzędu Rzecznika MiŚP przyświecać będzie motto KPH OIG -

"Racje Polskich Przedsiębiorców Polską Racją Stanu"

 

Dr inż J. Rakowski

Prezes KPH OIG

 

 

 

 

VI Kongres Nowoczesnej Gospodarki 2018

12 czerwca 2018 roku w  Warszawie odbył się VI Kongres    Nowoczesnej Gospodarki.


01 Panorama1-obrazyM

Debata o zmianach w Konstytucji

 

Wspólnie o Konstytucji.

Wspólnie o gospodarce

W dniu 11 kwietnia 2018r w Palacu Prezydenta RP odbyła się debata dotycząca zmian w Konstytucji RP.

Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, przedstwiciele środowiska akademickiego, finansisci, przedstawiciele Rządu -  minister infrastruktury A. Adamczyk, minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, wicveminister Finansów  A.Skiba, Prezes NBP Adam Glapiński, przedstawiciele KNF, BFG  oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych.  W spotkaniu uczestniczył prezes KPH dr Janusz Rakowski. Zgromadzeni zastanawiali się  czy " Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej  jest potrzebna , czy spełniła swoja rolę?

Granice wolności gospodarczej? 

Czy powinny być wyznaczane?

Jaką rolę w gospodarce  powinno pełnić państwo?

Dyskusje poprowadzil Minister kancelarii Prezydenta  prof. dr hab Cezary Kochalski.

Spotkanie było dość ciekawe, wpropwadzające w tematykę ewentualnych zmian w Konstytucji RP. 

 Prezydent RP zapowiedział inicjowanie  kolejnych spotkań związanych ze zmianami w Konstytucji RP.

redakcja KPH

Warszawski Kiermasz Sztuki 2018-04-08

 

Międzynarodowy Plener Malarski w Stulecie Niepodległości Polski

 

„Via Carpatia – od Helsinek do Aten Via Warszawa – Przystanek Mierki”

 

W dniach od 13-25 kwietnia odbył się kolejny plener malarski upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości Polski,. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach k/Olsztyna. Honorowym patronat nad plenerem objął Prezydent miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz. Komisarzem organizacyjnym pleneru był Marek Madej, znany artysta akwarelista z Warszawy. W spotkaniu poplenerowym wzięli udział Sekretarz Miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca i Prezes Kongregacji Przemysłowo Handlowej dr Janusz Rakowski. W dniu wernisażu poplenerowej wystawy malarstwa prezentowali swoje prace Bożenna Leszczyńska z Warszawy, Aleksandr Kabanov Budapesztu, Inna Baryczewa z Kijowa , Olga Erokhova z Moskwy, Jan Brodziak , Danuta Suchowera i Marek Madej z Warszawy.

 

 

Warszawski Kiermasz Sztuki   08-04-2018

 

IMG 57187 m

Wspólnie o Konstytucji

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KPH

12 CZERWCA 2018 r.

NOT. Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5, sala A

 

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Rady i Zarządu Krajowego Kongregacji Przemysłowo Handlowej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej Izby Gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2018r , w Sali A- Budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) ul. T. Czackiego 3/5 o godz. 9.00 termin I, i 9.30 termin II.

Bardzo proszę o uzupełnienie zaległych składek członkowskich.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego odbędzie się Kongres Gospodarki Polskiej z udziałem świata polityki, nauki i gospodarki.

 

Janusz Rakowski -Prezes KPH OIG

Tel. 607299557

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

                                                                                                            

 

Koleżanki i Koledzy

 Kongregacja Przemysłowo-Handlowa i Instytut Europejskiego Biznesu serdecznie zaprasza

na VI Kongres Nowoczesnej Gospodarki, który odbędzie się 12 czerwca 2018., godz. 11:00, w Sali bankietowej Naczelnej Organizacji Technicznej –NOT, Warszawa - ul. Tadeusza Czackiego3/5

 W trakcie Kongresu -wystawa poplenerowa znanych artystów polskiego malarstwa współczesnego , dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Program VI Kongresu Nowoczesnej Gospodarki

11.00 Rejestracja gości i sesja pozytywnych relacji prowadzona przez Akademię Rekomendacji Grzegorza Turniaka

11.30 Otwarcie Kongresu, przywitanie gości – dr inż. Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

11.40 Nowoczesne strategie marketingowe firm spożywczych – Marcin Kardas, project manager Eit Food

12.00 Jak liderzy budują i wykorzystują sieci kontaktów – Grzegorza Turniaka, prezes Akademii Rekomendacji

12.30 Zielony – Polska Waluta Lokalna wspiera polskie firm handlowe i usługowe – Dariusz Brzozowiec, promotor Zielonego – Polskiej Waluty Lokalnej.

13.00 Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla państwa polskiego i polskiej kultury.

13.15 Przerwa kawowa

13.30 Prezentacja firm i produktów wyróżnionych w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu i wręczanie aktów nadania członkostwa Klubu Nowoczesnego Biznesu, prowadzi Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

14.00 Dino i Drutex – przykłady sukcesów polskich firm – Szymon Ostrowski, autor bloga „Biznes na ostro”.

14.30 -15.00 Lunch

 J. Rakowski, J. Krajewski

 

 

 

 

 

 

 

          Wspólnie o Konstytucji.   Wspólnie o gospodarce 

 

 

 

 

W dniu 11 kwietnia 2018r w Palacu Prezydenta RP odbyła się debata dotycząca zmian w Konstytucji RP.

Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, przedstwiciele środowiska akademickiego, finansisci, przedstawiciele Rządu -  minister infrastruktury A. Adamczyk, minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, wicveminister Finansów  A.Skiba, Prezes NBP Adam Glapiński, przedstawiciele KNF, BFG  oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych.  W spotkaniu uczestniczył prezes KPH dr Janusz Rakowski. Zgromadzeni zastanawiali się  czy " Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej  jest potrzebna , czy spełniła swoja rolę?

Granice wolności gospodarczej? 

Czy powinny być wyznaczane?

Jaką rolę w gospodarce  powinno pełnić państwo?

Dyskusje poprowadzil Minister kancelarii Prezydenta  prof. dr hab Cezary Kochalski.

Spotkanie było dość ciekawe, wpropwadzające w tematykę ewentualnych zmian w Konstytucji RP. 

 Prezydent RP zapowiedział inicjowanie  kolejnych spotkań związanych ze zmianami w Konstytucji RP.

redakcja 

V Kongres Nowoczesnej Gospodarki

                 

 

 

 

                                                                                                                           

 

22 listopada 2017 r. w Warszawie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 odbył się V Kongres Nowoczesnej Gospodarki. Na spotkanie przybyło ponad 150 osób ze świata gospodarki, nauki, polityki i kultury. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował minister prof. dr hab. Cezary Kochalski.                                                      

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu gości, prezes Izby dr Jan Rakowski otworzył uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla wyróżniających się w pracy społecznej, na rzecz przedsiębiorczości, lokalnej społeczności i promocji polskiej sztuki, osób współpracujących z KPH OIG. Minister Cezary Kochalski   dokonał uroczystego aktu wręczenia odznaczeń państwowych. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Krzysztof Koniczek i Eugeniusz Wiszniewski- artyści plastycy z Białegostoku, oraz Wiesław Michałowski- wiceprezes KPH OIG. Brązowymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni przedsiębiorcy z Kraśnickiej Izby gospodarczej - Danuta Maria Wieczorek i Kazimierz Wojcieszyn.

Podczas tej uroczystości minister Cezary Kochalskim odznaczył w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - panią Prezes Związku Polskich Artystów i Plastyków Okręgu Mazowieckiego- Bożennę Leszczyńską. W trakcie trwania Kongresu środowisko artystów warszawskich na czele z Markiem Madejem, współpracujących z Kongregacją Przemysłowo Handlową, zorganizowało   piękną wystawę malarstwa poplenerowego i sztuki nowoczesnej. Prezentację wraz degustacją tradycyjnych polskich wędlin zaprezentowała firma rodzinna Tadeusza Sitarskiego TED – Białobrzegi k Radomia.

Zgromadzeni entuzjastycznie przyjęli wykład dr Dariusza Tarczyńskiego – psychologa biznesu, założyciela i dyrektora Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości - Jak poprawić komunikację w firmie. Z kolei Dariusz Brzozowiec przedstawił nowe możliwości wsparcia małych firm handlowych, usługowych i produkcyjnych za pomocą polskiej Waluty Lokalnej tzw. Zielonego.

W trakcie debaty Polski handel a „Dobra Zmiana” – doszło do wymiany poglądów na temat sytuacji polskich handlowców, czy po dwóch latach nowych rządów zmieniła się ona na lepsze. Panel dyskusyjny moderowany był przez dr. inż. Jana Rakowskiego, prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. W panelu dyskusję nt. temat prowadzili przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i patriotyzmu Ekonomicznego poseł Adam Abramowicz, Wiesław Michałowski prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej oraz Robert Wieliczko reprezentant Sieci spółdzielczej SPOŁEM - Wrocław. Zupełnie odmienne stanowiska prezentowali przedsiębiorcy, niż poseł Adam Abramowicz. W dyskusji przedsiębiorcy stwierdzili iż na dzień dzisiejszy nie zauważyli zmian na dobre.

Ich zdaniem, obciążenia prowadzenia działalności gospodarczej w handlu wzrastają, nieuczciwa konkurencja ze strony firm sieciowych wykańcza lokalny rynek. Samorządy, nawet te identyfikujące się z obecną władzą, swoimi decyzjami umacniają pozycję zagranicznych sieci kosztem lokalnego rynku, dla korzyści krótkoterminowych, a o obietnicach rządu podczas kampanii wyborczej, raczej można pomarzyć. Poseł Adam Abramowicz ripostował, opowiadając o pracach zespołu, któremu przewodniczy, o dokonaniach rządu w zakresie pomocy sektorowi MSP w postaci już przyjętych i tych projektowanych ustaw. Potwierdził prace rządu nt. zakazu handlu w niedziele. Nowy projekt przewiduje co drugą niedzielę wolną od handlu w 2018 roku, 3 wolne niedziele w miesiącu w 2019roku i wszystkie wolne niedziele od 2020r. Dochodzenie do całkowitego zakazu handlu w niedziele ma być rozłożone w czasie. Dotyczyć to ma również handlu internetowego. Poza tym rząd tworzy podstawy prawne obowiązujące od 2018 r dla działalności gospodarczej nierejestrowanej, od której nie będą pobierane żadne opłaty, do 1000zl obrotu miesięcznie. Poseł Adam Abramowicz podkreślił, że zespół pod przewodnictwem wicepremiera Gowina prowadzi prace nad obniżeniem składki ZUS dla sektora MSP, zaś Wicepremier Morawiecki nad projektem aby w całej Polsce obowiązywały przepisy takie, jak w specjalnych strefach ekonomicznych, w pełnej rozciągłości z korzystania z przywilejów i panujących w nich obowiązków. Poseł Adam Abramowicz widzi tę dobrą zmianę również w przyjaznych przepisach dla przedsiębiorców w sporach z Urzędami Skarbowymi.

Niestety, poseł Abramowicz nie widzi celowości zmiany ustawy o PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania bonów towarowych wydawanych z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, twierdząc, że cały obrót tych bonów wpadnie do lidera, do firmy SODEXO.

Zdaniem dr Janusz Rakowski, iż nie chodzi o prowizję dla emitenta, lecz o obrót przedświąteczny, który zasilał małe sklepy przed świętami. Bzdury jakie krążą po korytarzach Sejmu, przez niezrozumienie sprawy, są celowo wprowadzane by tym tematem się nie zajmować. Sodexo ma prowizję od tych transakcji ( 1-2%), za obsługę emisji bonów, zaś super i hipermarkety mają obrót kosztem małych sklepów, nie posiadających terminali płatniczych.

Dzieje się to dlatego, że aby ominąć podatek od bonów towarowych, emitenci proponują firmom karty przedpłacone, które są traktowane przez Urzędy Skarbowe jako gotówka. Emisja kart płatniczych przedpłaconych dla małych emitentów jest zbyt kosztowna

Zespół posła Adama Abramowicza pracuje nad podatkiem jednolitym. Jego zdaniem uproszczenie podatku obrotowego powinno iść w kierunku 1,5 % od obrotu. Niestety nie ma on akceptacji wśród małych przedsiębiorców w sektorze handlu. A przecież zdaniem posła, wg danych statystycznych, małe firmy płacą 1,47% podatku od przychodu PIT. Handlowcy nie chcą reformy tego sytemu.

.

W sprawie, projektu ustawy o podatku jednolitym, dr Rakowski stwierdził, ze posłowie nie potrafią interpretować danych statycznych, a rzucają tylko ogólne hasła, które bardziej są na użytek tymczasowych korzyści dla nich, aniżeli przedsiębiorców. Sprawa jednolitego podatku, to sprawa całego budżetu. Pięknie to wygląda, że chcemy dać pracownikom zwiększone wynagrodzenie o 25% , kosztem mniejszych danin na rzecz ZUS, tylko czy na tym nie ucierpi przyszła emerytura ? . Po drugie, ta średnia 1,47% podatku PIT, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, to tylko średnia wpływów podatku w stosunku do obrotu.

Warto zauważyć , że te 1,47% =

Opodatkowany wg obecnej skali zysk przedsiębiorcy

Całkowity roczny przychód netto ( bez WAT)

Natomiast w zysku przedsiębiorcy mieszczą się jego wynagrodzenie za pracę i pomagającej jemu rodziny. A więc gdybyśmy od tego zysku odjęli wynagrodzenie członków rodziny, nawet na poziomie minimum socjalnego, to okazałoby się, że w wielu przypadkach to nie będzie już 1,47 % ( a w handlu w przeważającej skali) a może tylko poniżej 0,5% . Brakuje mi w tym, projekcie konkretnych obliczeń. A mówienie, że wszyscy podniosą ceny i w krótkim czasie się to wyrówna, to wygląda to tak jak od tragedii przed atakiem tygrysa uciekają ludzie . Jedni w samochodzie, drudzy na motorze, na rowerze, a jeszcze inni uciekają sprintem. Czy wszyscy mają jednakową szansę na ocalenie?. Wg autorów projektu wystarczy podnieść ceny, w ww. przypadku wystarczy pedałować rowerem, uciekać sprintem przed atakiem tygrysa szybciej niż biegnie tygrys.

Należy stworzyć takie zabezpieczenie by duże sieci handlowe nie skorzystały z nadarzającej sytuacji, w pozbyciu się kolejnych uczestników rynku, poprzez walkę o rynek niskimi cenami. Ich na to stać. Robią to skutecznie dzisiaj, nikt im nie przeszkadza. Sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu, a może i wytworzenia jest codziennością. Kilka sieci handlowych walcząc o rynek między sobą stosują wzajemnie nieuczciwe praktyki. Czas na wprowadzenie zmian w ustawie o nieuczciwej konkurencji. Pilnie wprowadzić zapis ścigania nieuczciwych praktyk z Urzędu.  

Po zakończeniu debaty rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród dla firm i produktów wyróżnionych w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

 

 

 

 

logo

KONGREGACJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Ogólnopolska Izba Gospodarcza
01-710 Warszawa, Włościańska 35a
tel. / fax (22) 663 63 06, kom. 607 299 557 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

KONTO: KredytBank S.A. IV/O Warszawa 47 1500 1777 1217 7006 9610 0000

godlo