Nasza ankieta

Co myślisz o handlu w niedzielę?

Czy jesteś przeciwko ograniczeniu handlu w niedziele? - 29.1%
Czy jesteś za ograniczeniem czasowym np. handel do godz 11.00 - 40%
Czy jesteś za zakazem handlu w niedziele? - 30.9%
The voting for this poll has ended on: 08 Lip 2013 - 20:14

Nasi partnerzy:

Pracownicy na czas – Outsourcing Pracowniczy

Kraśnicka Izba Gospodarcza

Krakowska Kongregacja Kupiecka

pchu

rydzewski

POLECAMY:

Sandex.waw.pl

 

słownik polsko-niemiecki

Komunikat z posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds handlu i usług przy Ministerstwie Gospodarki, z dnia 18 września 2013 roku

Na spotkaniu Rady Konsultacyjnej d/s Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki przedstawiliśmy stanowisko Kongregacji w sprawie nowelizacji art. 27  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211).
Postulowaliśmy ściganie przestępstw i wykroczeń z urzędu. Stanowisko Kongregacji spotkało się z żywym i emocjonalnym zainteresowaniem uczestników i generalnie pozytywnym przyjęciem ( z wyjątkiem przedstawiciela POHiD), zostało także publicznie poparte przez Wiceministra Gospodarki - Pana Dariusza Bogdana.
Stanowisko Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG w sprawie nowelizacji ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,
Postulujemy zmianę art. 27 ustawy , w brzmieniu obecnie obowiązującym:
„art. 27
1. Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczeń - na żądanie pokrzywdzonego.”
na brzmienie następujące:
art. 27
1. Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje z urzędu, a wykroczeń z urzędu.

Z ramienia Kongregacji Przemysłowo-Handlowej udział wzięli: Wojciech Papis i Wojciech Kałkusiński

Następnie dyrektor Faliński z POHiD postulował likwidację art.15.1. pkt. 4 tej ustawy tej samej ustawy w brzmieniu:
Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,
Zajęliśmy stanowisko przeciwne. Potrzebne są bowiem regulacje ograniczające przewagę konkurencyjną i pozycję dominującą sieci.
Nasze stanowisko poparła zdecydowanie między innymi przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.
Uzasadnienie:
Każda instytucja kontrolna (UOKIK, urzędy skarbowe, NIK itp.) kontrolując nieuczciwego przedsiębiorcę dopuszczającego się czynów nieuczciwej konkurencji dysponuje wiedzą i może przekazać informację prokuraturze lub Policji, bez zbędnych formalności.
Przedsiębiorca konkurujący z nieuczciwym potentatem rynkowym, częstokroć nie ma takiej wiedzy, jak wyżej wymienione urzędy.
Skoro ustawodawca, skoro państwo jako instytucja dostrzega wysoką szkodliwość społeczną kradzieży i ściga kradzież generalnie z urzędu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby czyny zabronione będące czynami nieuczciwej konkurencji, a de facto wywołujące zbliżony efekt społeczny jak kradzież były także ścigane z urzędu.
W przeciwnym razie dochodzi do utrwalenia patologii w procesach gospodarczych, co narusza podstawowe zasady konkurencji i uderza w interesy konsumentów.
Skoro ustawodawca zdecydował się chronić interesy konsumentów oraz penalizuje łamanie zasad swobodnej konkurencji rynkowej, powinien być konsekwentny.
W obecnym stanie prawnym wnioskodawca określony w art. 27 przedmiotowej ustawy musi pełnić funkcje policjanta i prokuratora i na nim spoczywa ciężar dowodu , co czyni uprawnienia pokrzywdzonego iluzorycznymi, a samo działanie prewencyjne ustawy jest nieefektywne.
Dlatego postulujemy jak na wstępie.
Najbliższe, październikowe, spotkanie Rady Konsultacyjnej dotyczyć będzie miedzy innymi kluczowego dla naszego środowiska zagadnienia , czyli - opłaty targowej.
Postulujemy likwidację opłaty targowej jako niekonstytucyjnego reliktu z czasów stalinowskich.
Naszym zdaniem opłata targowa narusza art. 2 oraz art. 32 Ustawy zasadniczej.
Zarząd i Rada Kongregacji , w najbliższym czasie uzgodni jednolite stanowisko w tej sprawie.
Wojciech Papis
wiceprezes Zarządu Krajowego KPH OIG www.kph.pl

logo

KONGREGACJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Ogólnopolska Izba Gospodarcza
01-710 Warszawa, Włościańska 35a
tel. / fax (22) 663 63 06, kom. 607 299 557 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

KONTO: KredytBank S.A. IV/O Warszawa 47 1500 1777 1217 7006 9610 0000

godlo